Registrations

We are putting up finalized participants as we are able to put them up. Finalized participants are put up when they complete all procedure for the JAM 2019.

Finalized Jammers

We are putting up finalized participants as we are able as soon as we process them. Finalized participants are put up when they complete all procedure and documentation for the JAM 2019.

All entries from 17th March, will receive their mails by 19th March.

If you have paid or/and submitted your documents, please get in touch with us. Mail Shivanshu (somshivanshu@gmail.com) and mark Francis (francis@vizendesign.com) in cc 

Prashanth Tavalam

Md Asic Hussain

Darshan Madalu

Balasaravanan K

Kristel Viegas

Rosalin Shabong

Bhavna B

Adithya Badidey

Deepu Thomas Philip

Afrose Fathima Farid

Aman Khera

Astha Srivastava

Kumar samir saurabh

Sikandar Heyat Khan

Om Karanjkar

Ankita Singh

Nasheet Rehman

Rohit Nanjan

Aashita Mani

Vijayaraj M

Shubhangi Choudhary

Surekha

Swati John

Priyanka Maurya

Anusha Jha

Rakesh Vishwakarma

Biswajeet Das

Bhavana Ingale

Monika

Abhishek Dhyani

Pallavi Monica Ekka

Neha Bharati

UshaSN Rao

Prathmesh Mahajani

Kiran Govande

Rohit Puntambekar

Ashwini VB

Parishrut Bhatia

Shivanshu Sagar

Betson George

Humera Fatima

Meera Radhakrishnan

Nikhil S

Anudish Koshal

Vinodhini Ramasamy N.

Tanisha Tambi

Raju Gundala

Pratiksha Gupta

Nikhil S

Ankur Vashishtha

Tousif Rahaman

Nandini

Kudrat Kashyap

Jyoti devi

Sujith

Prasanta Kr Dutta

Prahaladbelavadi

Sanjana Rebecca

Anannya Bhowmik

Bhavika Ghate

Robin Singh

Shazia Aziz

Saachi Narayan

Mithila Holla

Shreesh

Ankita Nayak

Pratiksha Gupta

Sourabh Jain

Divya Mishra

Arunjith S R

Vinodh Kumar R

Swati kujur

Abdul Aziz S K

Soumya